Bestyrelsen
Vedtæget
Historien
Annie Riisager Formand Yvonne Hansen Næstformand Heidi Rolle Sekretær Lene Hahn Carsten Sørensen Suppleanter: Johnny Bertelsen Randi Kjærsgaard