Instruktør & koreograf: Dorte Mørch
Sufflør:
Lene Hahn
Kapelmester: Anders Holm
Billetsalg: Annie Riisager
Revyorkester
Anders Kristiansen
Lys og lyd: Villiam Jensen
Scenemester:
Carsten Sørensen
Systue og bag scenen:
Jytte Pedersen
Ellen Brøndum
Helle Hansen
Rekvisitter og bag scenen:
Heidi Rolle
Annette Hjorth
Johnny Bertelsen
Fotograf: Jesper Fosdal
Billetsælger: Annie Riisager, Carsten Sørensen og Lene Hahn. Systueleder: Jytte Pedersen. Systue: Jytte Pedersen, Ellen Brøndum og Helle Hansen Kulisser: Inger Ekmann. Program og billetter: Annie Riisager og Inger Ekmann. Web: Inger Ekmann Lys: Bambi Lys v/ Jens F. Christensen Lyd: Funky Sound v/ Morten Sønderskov