Instruktør & koreograf: Dorte Mørch
Kapelmester: Claus Zielke
Lys og lyd: Villiam Jensen
Jesper Fosdal
Sufflør:
Lene Hahn
Billetsalg: Annie Riisager
Bag scenen:
Jytte Pedersen
Ellen Brøndum
Helle Hansen
Rekvisitter:
Heidi Rolle
Johnny Bertelsen
Lys: Bambi Lys v/ Jens F. Christensen
Revyorkester: Claus Zielke, Ole Albrechsen og Kristina Hansson. Billetsælger: Annie Riisager, Carsten Sørensen og Lene Hahn. Systueleder: Jytte Pedersen. Systue: Jytte Pedersen, Ellen Brøndum og Helle Hansen Scenografi: Inger og Per Ekmann. Program og billetter: Annie Riisager og Inger Ekmann. Web: Inger Ekmann Lyd: Funky Sound v/ Morten Sønderskov