Instruktør & koreograf: Kapelmester: Lys og lyd: Sufflør og billetsælger: ﷯ Kostumer: Bag scenen:
Dorte Mørch
Claus Zielke
Jesper Fosdal
Jytte Pedersen
Annie Riisager Daniel Riisager Lene Hahn
Ellen Brøndum
Lys: Bambi Lys v/ Jens F. Christensen Lyd: Funky Sound v/ Morten Sønderskov
Scene og rekvisitter: Annie Riisager og Carsten Sørensen Program og billetter: Annie Riisager og Inger Ekmann · Scenografi: Inger og Per Ekmann · Web: Inger Ekmann